Veřejná zakázka: Přeložka vodovodu ul. Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok LT DN150 – 64m

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 505
Systémové číslo VZ: P17V00000017
Datum zahájení: 24.05.2017
Nabídku podat do: 20.06.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Přeložka vodovodu ul. Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok LT DN150 – 64m
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je výstavba přeložky nového vodovodního řadu z LT DN 150
s povrchovou úpravou z PE. Nově navržená trasa vodovodu bude uložena v souběhu se stávající jednotnou kanalizací DN800. Vodovodní řad bude křížit Knapovecký potok, toto křížení bude provedeno přednostně protlakem (se zřetelem na uložení stávajících sítí a hydrogeologické podmínky v místě stavby), s ochrannou trubkou protlaku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o.
  • IČO: 25945793
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky