Veřejná zakázka: Obnova - vodovod v ulici Barcalova z LT DN 150 – 66 m

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 548
Systémové číslo VZ: P18V00000021
Datum zahájení: 27.03.2018
Nabídku podat do: 11.04.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Obnova - vodovod v ulici Barcalova z LT DN 150 – 66 m
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem investičního záměru provozovatele vodovodní sítě města Ústí nad Orlicí, je obnova stávajícího vodovodního řadu z litiny o světlosti DN 150, který pochází z padesátých let dvacátého století. Stávající potrubí již překonalo svou běžnou životnost. Jelikož se jedná o obnovu potrubí v centru města Ústí nad Orlicí, proto projektant po dohodě s investorem navrhl vyměnit potrubí nově z materiálu tvárné litiny LT DN150 PN 16 D170 se stavební délkou 6 metrů, vyráběné systémem odstředivého lití s PUR (POLYURETAN) s vnitřní vystýlkou a vnějším ochranným pláštěm z PUR o celkové délce obnovy 66,0 m. Stavba zahrnuje i přepojení vodovodních přípojek v délce všech přepojů cca 27 m. Obnova vodovodních řadů se nachází v zastavěné části města Ústí nad Orlicí, v lokalitě soustředěné zástavby s rodinnými a komerčními domy městského charakteru (katastrální území Ústí nad Orlicí). Lokalita je situována v husté zástavbě, přímo v centru města Ústí nad Orlicí. Výkopové práce budou prováděny v místní obslužné komunikaci v ulici Dr. Barcala, směrem k Mírovému náměstí. Vodovodní řad je umístěn ve stávající trase řadu původního a to po obecních pozemcích. Investor obnovy vodovodů a zpracovatel projektové dokumentace upozorňují na ztížené podmínky provádění na staveništi, kde bude nutné zachovat částečný nebo omezený pohyb obyvatel a zajistit i zásobování ke komerčním nemovitostem. Taktéž bude nutné zajistit i dostupnost nemovitostí v lokalitě pro vozidla hasičského záchranného sboru, vozidel rychlé záchranné služby a vozidel pro odvoz komunálního odpadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o.
  • IČO: 25945793
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)
nebo
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky