Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova - vodovod v ul. Družstevní z LT DN80 - 364 metrů
Odesílatel Lenka Charvátová
Organizace odesílatele TEPVOS, spol. s r.o. [IČO: 25945793]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2019 09:35:59
Předmět Výzva

Dobrý den, žádáme Vás tímto o podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu dle zveřejněné zadávací dokumentace. Předem děkujeme.


Přílohy
- Výzva_Obnova_vodovodu_ul_Družstevní_LT80_364m.pdf (517.31 KB)