Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracovatel projektové dokumentace - Parkovací dům Ústí nad Orlicí
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční práce k akci s názvem „Parkovací dům - Ústí nad Orlicí“ v rozsahu dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována na základě zadavatelem odsouhlasené ověřovací studie.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Sychrova 16
56201 Ústí nad Orlicí
Kontakt: Michal Nezdařil
e-mail: nezdaril@muuo.cz
tel: +420 465514246
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.08.2018 10:00
Datum zahájení: 07.08.2018 14:33