Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejné služby v přepravě cestujících - městská hromadná doprava v Ústí nad Orlicí 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2020 29.07.2020 00:00
Rekonstrukce ul. Mazánkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2020 20.08.2020 09:00
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí, II. etapa – dopojení rozváděcího vodovodního řadu PV-3 – 34 metrů a jednotné stoky PJ-1-1 – 53 metrů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2020 05.08.2020 14:00
Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2020 17.08.2020 14:00
Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí, parc. č. 584/1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 25.08.2020 09:00
Rekonstrukce ul. Nová a Stavebníků
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2020 30.07.2020 09:10
Kerhartice - ul. Pražská, modernizace stávajícího chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 16.06.2020 10:00
Rekonstrukce rozdělovačů vytápění a MaR v ZŠ Bratří Čapků
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 16.06.2020 09:00
MŠ Pod Lesem Ústí nad Orlicí - zahrada v přírodním stylu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2020 22.06.2020 09:00
KNAPOVEC, DOPLŇKOVÝ ZDROJ VODY,VRT KN-2 Knapovec - propojení nového zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 20.05.2020 13:00
Obnova zahrady MŠ na Výsluní v Ústí nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 29.04.2020 21.05.2020 10:00
REKONSTRUKCE KOTELNY DOMOVA DŮCHODCŮ, CIHLÁŘSKÁ 761, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 11.05.2020 12:00
PLYNOVÁ KOTELNA PRO BD NA PLÁNI č. p. 1347, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 06.05.2020 12:00
Stavební úpravy MŠ Klubíčko, Dělnická 67
podlimitní Zadáno 26.03.2020 29.04.2020 16:00
Akumulace ČS Pod Horou, akumulační komora II. - 300m3
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 15.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››