Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy MŠ Klubíčko, Dělnická 67
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 17.04.2020 10:00
Akumulace ČS Pod Horou, akumulační komora II. - 300m3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2020 15.04.2020 10:00
Rekonstrukce ul. Družstevní v Ústí nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 05.03.2020 25.03.2020 10:00
Výměna střešní krytiny na objektu Švermova č. p. 148
podlimitní Vyhodnoceno 04.03.2020 23.03.2020 10:00
Dodávka elektřiny a plynu pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a 2022
nadlimitní Hodnocení 04.03.2020 08.04.2020 13:00
Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí
podlimitní Vyhodnoceno 25.02.2020 13.03.2020 13:00
Obnova vodovod Dělnická (Tvardkova Smetanova, ČSA), z LT DN 80 131 m a z PE 5/4" 33 m
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 31.01.2020 13:00
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 08.11.2019 14:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2020 – 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2019 08.10.2019 12:00
Statické zajištění konstrukcí Malé scény
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 25.06.2019 09:00
Stavební úpravy objektu č. p. 148, Ústí nad Orlicí - Hylváty
podlimitní Zadáno 17.05.2019 14.06.2019 10:00
Obnova - výtlačný řad z akumulace do VDJ Knapovec, úsek od č.p. 73 nad č.p. 118 - PE DN80-312m
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 10.06.2019 14:00
Zpevněné plochy Dukla čp. 300
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 04.06.2019 09:00
Obnova - vodovod Knapovec (od č.p. 35 po č.p. 33) z PE DN100 – 277 metrů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 31.05.2019 14:00
Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 24.04.2019 28.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››