Veřejné zakázky Města Ústí nad Orlicí a společnosti Tepvos spol. s r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ústí nad Orlicí a společnost Tepvos spol. s r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat . V případě dotazů týkajících se zadávacích řízení Města Ústí nad Orlicí kontaktujte ezak@muuo.cz, v případě dotazů týkajících se zadávacích řízení organizace TEPVOS, spol. s r.o. kontaktujte ezak@tepvos.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování náhrobku se sochou Zmrtvýchvstalého Krista a šesti náhrobků s litinovými kříži v Knapovci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 08.06.2021 09:00
Oprava cesty - Cakle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 26.05.2021 09:00
Obnova vodovodu v ulici Korábova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2021 01.06.2021 14:00
Obnova hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 18.05.2021 09:00
Modernizace výtahu v ulici U Hřiště č.p. 1281, Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2021 10.05.2021 09:00
Obnova – přeložka vodovodu v ulici Královéhradecká od křižovatky u č. p. 917 až k č. p. 444 z PE D160
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2021 28.04.2021 14:00
Dům dětí a mládeže - dodávka interiérového vybavení budovy
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 20.05.2021 07:30
Rekonstrukce ploch kolem domu č.p. 1171 – 1173 v ul. Zborovská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 20.04.2021 10:00
Běžecká dráha Hylváty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 20.04.2021 09:00
Veřejná prostranství Perla 01 v Ústí nad Orlicí
podlimitní Vyhodnoceno 26.03.2021 15.04.2021 09:00
Dopravní automobil - Ústí nad Orlicí - Knapovec
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 06.04.2021 10:00
Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - rámcová dohoda
podlimitní Hodnocení 23.02.2021 16.03.2021 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb pro Město Ústí nad Orlicí a jím založené a zřízené organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2020 24.09.2020 10:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2020 – 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2019 08.10.2019 12:00
Pořízení nástroje pro monitoring síťového provozu LAN
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 08.11.2018 11:00
všechny zakázky