Veřejné zakázky Města Ústí nad Orlicí a společnosti Tepvos spol. s r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ústí nad Orlicí a společnost Tepvos spol. s r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat . V případě dotazů týkajících se zadávacích řízení Města Ústí nad Orlicí kontaktujte ezak@muuo.cz, v případě dotazů týkajících se zadávacích řízení organizace TEPVOS, spol. s r.o. kontaktujte ezak@tepvos.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Statické zajištění konstrukcí Malé scény
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2019 25.06.2019 09:00
Oprava komunikace na Andrlův chlum
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 14.06.2019 09:00
Stavební úpravy objektu č. p. 148, Ústí nad Orlicí - Hylváty
podlimitní Hodnocení 17.05.2019 14.06.2019 10:00
Obnova - výtlačný řad z akumulace do VDJ Knapovec, úsek od č.p. 73 nad č.p. 118 - PE DN80-312m
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2019 10.06.2019 14:00
Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2019 03.06.2019 09:00
Obnova - vodovod Knapovec (od č.p. 35 po č.p. 33) z PE DN100 – 277 metrů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2019 31.05.2019 14:00
Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí
podlimitní Hodnocení kvalifikace 24.04.2019 24.07.2019 10:00
REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMETA, NA ŠTĚPNICI 300, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2019 17.04.2019 13:00
Pořízení nástroje pro monitoring síťového provozu LAN
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 08.11.2018 11:00
Pořízení DLP software
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2018 08.11.2018 10:00
Zpracovatel projektové dokumentace - Parkovací dům Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2018 27.08.2018 10:00
všechny zakázky