Veřejné zakázky Města Ústí nad Orlicí a společnosti Tepvos spol. s r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ústí nad Orlicí a společnost Tepvos spol. s r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat . V případě dotazů týkajících se zadávacích řízení Města Ústí nad Orlicí kontaktujte ezak@muuo.cz, v případě dotazů týkajících se zadávacích řízení organizace TEPVOS, spol. s r.o. kontaktujte ezak@tepvos.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce ul. Mazánkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2020 20.08.2020 09:00
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí, II. etapa – dopojení rozváděcího vodovodního řadu PV-3 – 34 metrů a jednotné stoky PJ-1-1 – 53 metrů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2020 05.08.2020 14:00
Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2020 17.08.2020 14:00
Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí, parc. č. 584/1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 25.08.2020 09:00
Rekonstrukce ul. Nová a Stavebníků
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2020 30.07.2020 09:10
MŠ Pod Lesem Ústí nad Orlicí - zahrada v přírodním stylu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2020 22.06.2020 09:00
Obnova zahrady MŠ na Výsluní v Ústí nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 29.04.2020 21.05.2020 10:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2020 – 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2019 08.10.2019 12:00
Pořízení nástroje pro monitoring síťového provozu LAN
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 08.11.2018 11:00
Pořízení DLP software
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2018 08.11.2018 10:00
všechny zakázky