Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je stavba Domu dětí a mládeže (dále jen "DDM"). Okolní zástavba tvoří výrobní areál, který není v současné době využíván a je postupně demolován. Stavba je navrhována v zastavěném území areálu Perla Ústí nad Orlicí. Toto území je v současné době transformované a má schválený regulační plán. Území se nachází prakticky ve středu sídelního útvaru území města Ústí nad Orlicí. Nachází se severovýchodně od historického jádra a je vymezeno ulicemi Lochmanova, 17. listopadu a Špindlerova. Podrobné a kompletní informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jejíž součástí je i prováděcí projektová dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)
Kontakt: Marek Semerád
e-mail: info@artendr.cz
tel: +420 605283808
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 31.05.2019 09:00
Datum předložení nabídky: 28.08.2019 09:00
Datum zahájení: 24.04.2019 07:00