Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 219 v ulici Dělnická v Ústí nad Orlicí, pozemek p.č. st. 1642, k.ú. ústí nad Orlicí:
- realizace úspor energie – zateplení objektu včetně zateplení fasády, zateplení ploché sedlové střechy s vnějším odvodněním a kompletní výměna výplní otvorů na fasádě objektu
- stavební úpravy uvnitř objektu včetně provedení nových vnitřních instalací ZTI (zdravotně technické instalace – kanalizace, vodovod), VZT + CHL (vzduchotechnika + chlazení (klimatizace), ÚT (ústřední vytápění), PL (plynové instalace), EL+BL (silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod) a EK (elektronické komunikace)
- instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení – klimatizace (kanceláře, zasedací místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace umístěny na střeše. Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace.
- provedení nových venkovních inženýrských sítí (venkovní vodovod a přípojka vodovodu, venkovní kanalizace a přípojka kanalizace)
- provedení nových venkovních úprav okolo objektu – zpevněné plochy pojízdné, pevněné plochy pochůzné – chodníky, okapové chodníky, sadové úpravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 1405 v ulici Dělnická v Ústí nad Orlicí, pozemek p.č. st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí:
- realizace úspor energie – zateplení objektu včetně zateplení fasády a včetně zateplení ploché střechy a výměna části výplní otvorů (pouze stávající sklobetonová okna v prostoru schodiště a stávající vchodové dveře do serverovny, ostatní okna byla již vyměněna za okna plastová)
- výměna stávajícího závěsného plynového kondenzačního kotle ve 2.NP objektu za nový se shodným výkonem
- instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení – klimatizace (kanceláře, zasedací místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace umístěny na střeše. Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace
Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)
Kontakt: Roman Hlaváč
e-mail: roman.hlavac@rts.cz
tel: +420 545120289
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 31.08.2021 10:30
Datum zahájení: 28.07.2021 09:00