Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy objektu č.p. 148, Ústí nad Orlicí-Hylváty
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu č.p. 148, ul Švermova, Ústí nad Orlicí-Hylváty, tzn. zejména:
změna vnitřní dispozice na 6BJ, nové vnitřní rozvody voda, elektro, odpad, instalace TZB, výměna některých oken, instalace vnějšího zateplovacího systému a fasády, nová přípojka plynu, demolice stávajících kůlen a stavba nových.
Podrobná specifikace předmětu plnění - dle zadávací a projektové dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)
Kontakt: Denisa Knőtigová
e-mail: knotigova@muuo.cz
tel: +420 465514220
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.10.2017 00:00
Datum zahájení: 01.08.2017 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: