Veřejné zakázky Města Ústí nad Orlicí a společnosti Tepvos spol. s r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Ústí nad Orlicí a společnost Tepvos spol. s r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat . V případě dotazů týkajících se zadávacích řízení Města Ústí nad Orlicí kontaktujte ezak@muuo.cz, v případě dotazů týkajících se zadávacích řízení organizace TEPVOS, spol. s r.o. kontaktujte ezak@tepvos.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sportovního areálu ul. U Hřiště, Ústí nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 18.10.2023 10:00
EPS v prostorách objektu Domova důchodců Ústí nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2023 17.10.2023 10:00
Rekonstrukce svislé světelné signalizace a instalace měření úsekové rychlosti na přechodu pro chodce ulice Královéhradecká, silnice I/14, Ústí nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 12.10.2023 12:00
Rekonstrukce ulice Kolmá
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2023 19.09.2023 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel - rozděleno na části
nadlimitní Hodnocení 10.07.2023 11.09.2023 10:00
Revitalizace parku u Roškotova divadla
podlimitní Hodnocení 19.06.2023 02.08.2023 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb pro Město Ústí nad Orlicí a jím založené a zřízené organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2022 15.11.2022 10:00
Modernizace výtahu v ulici T. G. Masaryka č.p. 105, Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2022 20.05.2022 13:00
Parkoviště v Hylvátech
podlimitní Hodnocení 16.07.2021 20.08.2021 08:00
Dopravní automobil - Ústí nad Orlicí - Knapovec
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 06.04.2021 10:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2020 – 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2019 08.10.2019 12:00
Pořízení nástroje pro monitoring síťového provozu LAN
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 08.11.2018 11:00
Pořízení DLP software
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2018 08.11.2018 10:00
všechny zakázky