Profil zadavatele: Město Ústí nad Orlicí

  • Název: Město Ústí nad Orlicí
  • IČO: 00279676
  • Adresa:
    Sychrova 16
    56201 Ústí nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059829
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/muuo

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování náhrobku se sochou Zmrtvýchvstalého Krista a šesti náhrobků s litinovými kříži v Knapovci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 08.06.2021 09:00
Oprava cesty - Cakle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 26.05.2021 09:00
Obnova hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 18.05.2021 09:00
Modernizace výtahu v ulici U Hřiště č.p. 1281, Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2021 10.05.2021 09:00
Dům dětí a mládeže - dodávka interiérového vybavení budovy
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 20.05.2021 07:30
Rekonstrukce ploch kolem domu č.p. 1171 – 1173 v ul. Zborovská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 20.04.2021 10:00
Běžecká dráha Hylváty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 20.04.2021 09:00
Veřejná prostranství Perla 01 v Ústí nad Orlicí
podlimitní Vyhodnoceno 26.03.2021 15.04.2021 09:00
Dopravní automobil - Ústí nad Orlicí - Knapovec
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 06.04.2021 10:00
Rekonstrukce ul. Husova, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 31.03.2021 09:00
Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu - 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 23.03.2021 09:00
Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - rámcová dohoda
podlimitní Hodnocení 23.02.2021 16.03.2021 10:00
Odstranění stavby č.p. 558 v ulici 17. listopadu v Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 02.03.2021 09:00
Úprava veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 20.11.2020 09:00
Poskytování služeb pojišťovacího makléře
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 12.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››