Profil zadavatele: Město Ústí nad Orlicí

  • Název: Město Ústí nad Orlicí
  • IČO: 00279676
  • Adresa:
    Sychrova 16
    56201 Ústí nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059829
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/muuo

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy MŠ Klubíčko, Dělnická 67
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 17.04.2020 10:00
Rekonstrukce ul. Družstevní v Ústí nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 05.03.2020 25.03.2020 10:00
Výměna střešní krytiny na objektu Švermova č. p. 148
podlimitní Vyhodnoceno 04.03.2020 23.03.2020 10:00
Dodávka elektřiny a plynu pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a 2022
nadlimitní Hodnocení 04.03.2020 08.04.2020 13:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2020 – 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2019 08.10.2019 12:00
Statické zajištění konstrukcí Malé scény
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 25.06.2019 09:00
Stavební úpravy objektu č. p. 148, Ústí nad Orlicí - Hylváty
podlimitní Zadáno 17.05.2019 14.06.2019 10:00
Zpevněné plochy Dukla čp. 300
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 04.06.2019 09:00
Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 24.04.2019 28.08.2019 09:00
Opravy fasád a exteriéru Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 27.03.2019 09:00
Stabilizační byty Dukla čp. 300 - 2. etapa
podlimitní Zadáno 23.01.2019 12.02.2019 09:00
Pořízení nástroje pro monitoring síťového provozu LAN
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 08.11.2018 11:00
Pořízení DLP software
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2018 08.11.2018 10:00
Dodávka elektřiny pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2019 a 2020
podlimitní Zadáno 09.10.2018 05.11.2018 10:00
PD Administrativní budova Perla
podlimitní Zadáno 02.10.2018 27.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››