Profil zadavatele: TEPVOS, spol. s r.o.

  • Název: TEPVOS, spol. s r.o.
  • IČO: 25945793
  • Adresa:
    Královéhradecká 1566
    56201 Ústí nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kotelny BD Na Štěpnici č.p. 1220 - 1222, Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 03.05.2024 13:30
Instalace měřičů tepla v domovních kotelnách TEPVOS, Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 03.05.2024 13:00
Obnova vodovodů v ulicích Zborovská
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 13.05.2024 13:00
Obnova – přeložka vodovodu v ulici Královéhradecká
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2024 22.03.2024 13:00
Obnova vodovodu v ulici M. J. Kociana, od č. p. 438 po č. p. 54
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2024 20.02.2024 13:00
Obnova – vodovod v ulici Truhlářská
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2024 13.02.2024 13:00
Rekonstrukce svislé světelné signalizace a instalace měření úsekové rychlosti na přechodu pro chodce ulice Královéhradecká, silnice I/14, Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 15.09.2023 12.10.2023 12:00
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 18.04.2023 13:00
Veřejná infrastruktura – obytná zóna Nová Dukla
nadlimitní Zadáno 03.03.2023 12.04.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016