Veřejná zakázka: Výměna střešní krytiny na objektu Švermova č. p. 148

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 606
Systémové číslo: P20V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.03.2020
Nabídku podat do: 23.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna střešní krytiny na objektu Švermova č. p. 148
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní výměna střešní krytiny s podbitím a provedení
následného oplechování střechy objektu Švermova č. p. 148. Rozsah prací je specifikován
projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovanými projekční kanceláří AGROSTAV Ústí
nad Orlicí, a.s., Ing. Michalem Kačírkem a Ing. Vojtěchem Zábojníkem - ČKAIT 0700137. Součástí
projektové dokumentace je Biotický průzkum s odborným posouzením střešní konstrukce a krytiny
vypracovaný Zbyňkem Nyčem. Upozorňujeme současně, že uvedená projektová dokumentace řeší
rovněž i statické zesílení a výměnu stávajících nosných stropních konstrukcí a statické posílení
krovu objektu, tyto práce však nejsou předmětem výkazu výměr a této veřejné zakázky a jsou
realizovány na základě samostatného výběrového řízení již vybraným zhotovitelem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ústí nad Orlicí
 • IČO: 00279676
 • Poštovní adresa:
  Sychrova 16
  56201 Ústí nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059829

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky