Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí
Odesílatel Marek Semerád
Organizace odesílatele Město Ústí nad Orlicí [IČO: 00279676]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2019 22:33:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel odkazuje na složky Elektro, VZT a PŘB v rámci zpracované DPS. V obsahu těchto složek jsou odpovědi na dotazy uchazeče, je však nutné je řádně prostudovat. V části Elektro jsou i schémata rozvaděčů, včetně schéma napájení se systémem UPS. Knihu svítidel zpracovává vždy až zhotovitel stavby, neboť v režimu veřejné zakázky nelze v DPS určit konkrétního výrobce.