Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova parkovacích automatů Ústí nad Orlicí
Odesílatel Lenka Boušková
Organizace odesílatele TEPVOS, spol. s r.o. [IČO: 25945793]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2021 14:24:22
Předmět Výzva

Dobrý den, žádáme Vás tímto o podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu dle zveřejněné zadávací dokumentace. Předem děkujeme. Lenka Boušková


Přílohy
- Výzva_výměna PA.pdf (617.93 KB)