Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracovatel projektové dokumentace - Parkovací dům Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2018 27.08.2018 10:00
STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA PRO KOTELNU ŠTĚPNICE, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 24.07.2018 13:00
Rekonstrukce topení v objektu Dukelská čp. 300
podlimitní Zadáno 15.05.2018 05.06.2018 09:00
Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Polní a Příčná
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 15.05.2018 14:00
Obnova - vodovod v ul. B. Němcové, ul. Nová z LT DN80 - 301 m
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 26.04.2018 14:00
Implementace opatření k zajištění souladu s požadavky GDPR pro Městský úřad v Ústí nad Orlicí, Městskou policii Ústí nad Orlicí a pro založené a zřízené organizace města Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 19.04.2018 10:00
Obnova - vodovod v ulici Barcalova z LT DN 150 – 66 m
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 11.04.2018 13:00
Oprava zpevněných ploch - tenisový areál
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 04.04.2018 09:00
Stacionář Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 16.03.2018 25.04.2018 10:00
Dodávka elektřiny a plynu pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2019 a 2020
nadlimitní Zadáno 08.03.2018 09.04.2018 10:00
Výtlak vody z vrtu UO-4, Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 14.03.2018 13:30
Obnova, VÝKOP - kanalizace Husova
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 27.02.2018 13:30
DOVYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
podlimitní Zadáno 24.01.2018 20.02.2018 13:00
Modernizace výtahů v Centru sociální péče
podlimitní Zadáno 11.01.2018 27.02.2018 10:00
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavební akci – Stacionář Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 06.02.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››