Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce ul. Mazánkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2020 20.08.2020 09:00
Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2020 17.08.2020 14:00
Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí, parc. č. 584/1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 25.08.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016