Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice objektu č.p. 312 v ulici Lukesova v Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 10.12.2021 12:00
Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí - Černovír
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 29.12.2021 10:00
Přístavba hasičské zbrojnice Černovír
podlimitní Příjem nabídek 14.07.2021 18.01.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016