Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí, II. etapa – dopojení rozváděcího vodovodního řadu PV-3 – 34 metrů a jednotné stoky PJ-1-1 – 53 metrů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 05.08.2020 14:00
Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 20.08.2020 14:00
Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí, parc. č. 584/1
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 25.08.2020 09:00
MŠ Pod Lesem Ústí nad Orlicí - zahrada v přírodním stylu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 22.06.2020 09:00
KNAPOVEC, DOPLŇKOVÝ ZDROJ VODY,VRT KN-2 Knapovec - propojení nového zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 20.05.2020 13:00
Obnova zahrady MŠ na Výsluní v Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 29.04.2020 21.05.2020 10:00
REKONSTRUKCE KOTELNY DOMOVA DŮCHODCŮ, CIHLÁŘSKÁ 761, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 11.05.2020 12:00
PLYNOVÁ KOTELNA PRO BD NA PLÁNI č. p. 1347, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 06.05.2020 12:00
Akumulace ČS Pod Horou, akumulační komora II. - 300m3
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 15.04.2020 10:00
Výměna střešní krytiny na objektu Švermova č. p. 148
podlimitní Zadáno 04.03.2020 23.03.2020 10:00
Dodávka elektřiny a plynu pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 04.03.2020 08.04.2020 13:00
Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 25.02.2020 13.03.2020 13:00
Obnova vodovod Dělnická (Tvardkova Smetanova, ČSA), z LT DN 80 131 m a z PE 5/4" 33 m
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 31.01.2020 13:00
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 08.11.2019 14:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2020 – 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2019 08.10.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››