Profil zadavatele: TEPVOS, spol. s r.o.

  • Název: TEPVOS, spol. s r.o.
  • IČO: 25945793
  • Adresa:
    Královéhradecká 1566
    56201 Ústí nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Vrbenského
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2020 11.09.2020 13:00
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí, II. etapa – dopojení rozváděcího vodovodního řadu PV-3 – 34 metrů a jednotné stoky PJ-1-1 – 53 metrů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 05.08.2020 14:00
Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 20.08.2020 14:00
KNAPOVEC, DOPLŇKOVÝ ZDROJ VODY,VRT KN-2 Knapovec - propojení nového zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 20.05.2020 13:00
REKONSTRUKCE KOTELNY DOMOVA DŮCHODCŮ, CIHLÁŘSKÁ 761, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 11.05.2020 12:00
PLYNOVÁ KOTELNA PRO BD NA PLÁNI č. p. 1347, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 06.05.2020 12:00
Akumulace ČS Pod Horou, akumulační komora II. - 300m3
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 15.04.2020 10:00
Obnova vodovod Dělnická (Tvardkova Smetanova, ČSA), z LT DN 80 131 m a z PE 5/4" 33 m
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 31.01.2020 13:00
Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 08.11.2019 14:00
Obnova - výtlačný řad z akumulace do VDJ Knapovec, úsek od č.p. 73 nad č.p. 118 - PE DN80-312m
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 10.06.2019 14:00
Obnova - vodovod Knapovec (od č.p. 35 po č.p. 33) z PE DN100 – 277 metrů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 31.05.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2