Veřejná zakázka: Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 588
Systémové číslo: P19V00000017
Datum zahájení: 16.05.2019
Nabídku podat do: 03.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava stávajícího stavu hráze vodní nádrže v k. ú. Dolní Houžovec. Jedná se o boční nádrž pravostranného přítoku Knapoveckého potoka. Příjezd na staveniště bude po stávajících místních komunikacích. Je navrženo odstranění stávajícího výpustného zařízení (požeráku) a vybudování nového, prefabrikovaného, ve stávajících místech. Na požerák bude napojeno stávající betonové potrubí DN 400. Vyústění zatrubnění DN 400 na výtoku z požeráku bude opevněno lomovým kamenem, trubka bude na výtoku seříznuta a obetonována. Stávající zatrubnění bude pročištěno tlakovou vodou a bude provedena sonda ke zjištění stavu zatrubnění. Dále je navrženo dosypání a osetí koruny hráze.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ústí nad Orlicí
 • IČO: 00279676
 • Poštovní adresa:
  Sychrova 16
  56201 Ústí nad Orlicí
 • Název oddělení: externí administrace VZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059829

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky