Veřejná zakázka: Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 597
Systémové číslo: P19V00000026
Datum zahájení: 10.10.2019
Nabídku podat do: 08.11.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této výzvy k podání nabídky je novostavba vodovodních řadů a jednotné kanalizační sítě v zájmovém území v bývalém areálu podniku PERLA 01. Tyto stavební objekty budou součástí nové technické infrastruktury v bývalém areálu Perla 01, města Ústí nad Orlicí. Jedná se o vybudování přívodů pitné a požární vody, včetně odvedení splaškových a dešťových vod. Zadání pro vypracování projektu nové infrastruktury v zájmovém území vycházelo z dostatečných stávajících kapacitních rozvodů inženýrských sítí města Ústí nad Orlicí. Tyto vstupní informace posloužily ke zpracování projektové dokumentace s výkazem výměr soupisu prací dodávek a služeb, které jsou nedílnou součástí této výzvy.
Navržená a nyní realizovaná infrastruktura bude sloužit k zásobování požární a pitnou vodou, včetně odvedení dešťových a splaškových vod k projekčně řešenému zájmovému území. Část srážkových vod areálu PERLA 01 bude až po dokončení celé infrastruktury v areálu PERLY 01 z části vsakována.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o.
 • IČO: 25945793
 • Poštovní adresa:
  Královéhradecká 1566
  56201 Ústí nad Orlicí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky