Veřejná zakázka: KNAPOVEC, DOPLŇKOVÝ ZDROJ VODY,VRT KN-2 Knapovec - propojení nového zdroje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 615
Systémové číslo: P20V00000018
Datum zahájení: 30.04.2020
Nabídku podat do: 20.05.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KNAPOVEC, DOPLŇKOVÝ ZDROJ VODY,VRT KN-2 Knapovec - propojení nového zdroje
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem investičního záměru provozovatele skupinového vodovodu Knapovec - Dolní a Horní Houžovec, je příprava a realizace stavebních úprav k účelům propojení doplňkového zdroje vody - průzkumného hydrogeologického vrtu s označením KN - 2 s dostatečnou vydatností s vyhovující jakostí pro posílení stávajících zdrojů, které jsou ve srážkově deficitním období kapacitně nedostačující. Účelem celého stavebního záměru je převedení nově realizovaného průzkumného vrtu KN-2 do kategorie vodních děl.
Součástí souboru navrženého stavebního díla v zájmové lokalitě je i regenerace stávajícího vrtu KN-1 pro zajištění jeho funkčnosti pro následný dlouhodobý provoz. U této původní vrtané studny bude provedena její celková obnova, jejímž obsahem jsou stavební úpravy již technicky nevyhovující manipulační šachty nad jejím zhlavím. Stávající manipulační šachta bude nahrazena novou prefabrikovanou skládanou jímkou a vrt bude poté propojen na původní akumulaci nově navrženým výtlačným řadem.
Průzkumný hydrogeologický vrt, s označením KN-2, který byl v polovině roku 2019 vystrojen jako definitivní jímací objekt, pro účely jeho využití jako trvalé vodní dílo. Nad tímto provedeným vrtem KN-2 bude zhotovena manipulační (armaturní) šachta. Vrtaná studna bude po té vystrojena čerpací technikou, která bude propojena výtlačným řadem do stávající akumulace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o.
 • IČO: 25945793
 • Poštovní adresa:
  Královéhradecká 1566
  56201 Ústí nad Orlicí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky