Veřejná zakázka: Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - rámcová dohoda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 640
Systémové číslo: P21V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020092
Datum zahájení: 23.02.2021
Nabídku podat do: 16.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - rámcová dohoda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se stavební práce týkající se výstavby nové technické infrastruktury v zájmovém území Perla 01 – vsakovací objekty, komunikace a parkoviště zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 5 let s předpokládanou dobou plnění od 1. 5. 2021 do 1. 5. 2026.
Jedná se o tyto stavební objekty:
IO-8-1 ZKLIDNĚNÁ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE PK-1 (REKONSTRUKCE ULICE ŠPINDLEROVA)
IO-8-2 MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE PK-2
IO-8-3 MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE PK-3
IO-8-4 MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE PK-4
IO-8-5 MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE PK-5
IO-8-6 ZKLIDNĚNÁ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE PK-6
IO-8-7 MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE PK-7 (REKONSTRUKCE ULICE ŠPINDLEROVA)
IO-1-UV NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. Podmínky plnění jsou vymezeny v rámcové dohodě. Jednotlivé veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány písemnou výzvou k uzavření prováděcí smlouvy – smlouvy o dílo.
Stavební práce a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby jsou požadovány v rozsahu definovaném v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technické podmínky“ a za obchodních podmínek specifikovaných v příloze 3.2 Zadávací dokumentace.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanoví uvedené Technické podmínky a Obchodní podmínky, které jsou součástí této Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 925 820 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ústí nad Orlicí
 • IČO: 00279676
 • Poštovní adresa:
  Sychrova 16
  56201 Ústí nad Orlicí
 • Název oddělení: externí administrace VZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059829

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky