Veřejná zakázka: PD - Tenisová hala v areálu bývalé Prefy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 716
Systémové číslo: P23V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2023
Nabídku podat do: 08.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Tenisová hala v areálu bývalé Prefy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP, DPS, DSPS a autorský dozor. Součástí dokumentace bude inženýrská činnost související s vydáním územního řízení a stavebního povolení a dále přípravou stavby. V ceně díla bude též zpracování rozpočtu a výkazu výměr tak, aby bylo možné na základě těchto dokumentů vysoutěžit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. V ceně díla budou veškeré související služby a činnosti, které souvisí s povolením i přípravou realizace. Tedy veškeré průzkumy, zaměření, pomocné studie, které si vyžaduje jak povolení, tak bezvadná příprava realizace díla. Výsledky z těchto odborných studií a průzkumů budou zohledněny a zahrnuty do samotné projekční činnosti. Součástí díla je též veškerá komunikace se zástupci investora, případné prezentace, představení rozpracovaných stupňů dokumentace a dále součinnost při výběru zhotovitele stavby a získání dotace. Dílo bude provedeno v termínech uvedených ve smlouvě, v případně některých uvedených stupňů PD na vyzvání. V ceně díla nejsou správní poplatky (vztahující se k povolení díla a připojovací poplatky – vztahující se k připojení objektu na inženýrské sítě). Dále v ceně dokumentace není posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA, s největší pravděpodobností nebude potřeba.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ústí nad Orlicí
 • IČO: 00279676
 • Poštovní adresa:
  Sychrova 16
  56201 Ústí nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059829

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky