Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ SAUNY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Odesílatel Lenka Charvátová
Organizace odesílatele TEPVOS, spol. s r.o. [IČO: 25945793]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2017 13:07:28
Předmět Výzva

Dobrý den, žádáme Vás tímto o podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu dle zveřejněné zadávací dokumentace.

Za podání nabídky předem děkujeme


Přílohy
- 1. ZD Výzva_Úpravy stávající sauny.pdf (512.39 KB)