Profil zadavatele: Město Ústí nad Orlicí

  • Název: Město Ústí nad Orlicí
  • IČO: 00279676
  • Adresa:
    Sychrova 16
    56201 Ústí nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059829
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/muuo

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Implementace opatření k zajištění souladu s požadavky GDPR pro Městský úřad v Ústí nad Orlicí, Městskou policii Ústí nad Orlicí a pro založené a zřízené organizace města Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 19.04.2018 10:00
Oprava zpevněných ploch - tenisový areál
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 04.04.2018 09:00
Stacionář Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 16.03.2018 25.04.2018 10:00
Dodávka elektřiny a plynu pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2019 a 2020
nadlimitní Zadáno 08.03.2018 09.04.2018 10:00
DOVYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
podlimitní Zadáno 24.01.2018 20.02.2018 13:00
Modernizace výtahů v Centru sociální péče
podlimitní Zadáno 11.01.2018 27.02.2018 10:00
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavební akci – Stacionář Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 06.02.2018 08:00
Poskytnutí úvěru na financování rekonstrukce objektu Dukla č.p. 300 v Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 30.11.2017 12:00
Stabilizační byty Dukla čp. 300
podlimitní Zadáno 25.10.2017 23.11.2017 13:00
Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí
nadlimitní Zadáno 12.09.2017 17.10.2017 10:00
SO102 ul. Černá a Příkopy II a SO103 ul. Příkopy I
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2017 06.09.2017 09:00
Stavební úpravy objektu č.p. 148, Ústí nad Orlicí-Hylváty
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 02.10.2017 00:00
Stavební úpravy prostor jídelny v objektu OSSZ
podlimitní Zadáno 20.06.2017 11.07.2017 09:00
Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 10.07.2017 09:00
Stavební úpravy MŠ Pod lesem
podlimitní Zadáno 24.05.2017 30.06.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››