Profil zadavatele: Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí

  • Název: Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
  • IČO: 47501103
  • Adresa:
    Kostelní 19
    56201 Ústí nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muuo.cz/profile_display_534.html
  • Adresa profilu na e-tržišti: http://farnost-usti.profilzadavatele.cz/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 25.02.2020 13.03.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016