Soutěž o návrh: KULTURNÍ DŮM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Informace o soutěži o návrh

fáze soutěže o návrh Příjem návrhů
Dodavatelé mohou podávat návrhy (dle typu soutěže všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 743
Systémové číslo: P24V00000007
Evidenční číslo zadavatele: 7703
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-017713
Datum zahájení: 22.04.2024
Návrh podat do: 07.08.2024 15:00

Název a popis předmětu

 • Název: KULTURNÍ DŮM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce kulturního domu Ústí nad Orlicí a jeho bezprostředního okolí tak, aby provozně vyhovoval dnešním požadavkům na využití. Hlavní sál slouží zejména pro plesy, taneční a prezentační akce. Ojediněle pro divadelní nebo filmová představení a pro výstavní činnost. Součástí objektu je bar, dva malé sály, zázemí pro účinkující, kanceláře, nezbytné sociální a technické zázemí včetně prostorové rezervy. Stávající studio zdravého pohybu a jógy a restaurační a ubytovací funkce v části objektu zůstává a nebude předmětem první fáze rekonstrukce objektu. Součástí zadání je ideový návrh řešení objektu jako celku a širšího okolí, které by byly realizovány v samostatné etapě v budoucnu dle finančních možností zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená soutěž o návrh
 • Režim: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ústí nad Orlicí
 • IČO: 00279676
 • Poštovní adresa:
  Sychrova 16
  56201 Ústí nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059829

Adresa kontaktního místa

Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
Soutěžní návrhy se odevzdávají v listinné i elektronické formě, blíže viz soutěžní podmínky.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k soutěži o návrh

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy