Veřejná zakázka: Modernizace výtahů v Centru sociální péče

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 528
Systémové číslo: P18V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2018
Nabídku podat do: 27.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace výtahů v Centru sociální péče
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení akce „Modernizace výtahů v centru sociální péče“. Jedná se o stavební úpravy budovy na p.č. 2844 a 273/7 v k. ú. Ústí nad Orlicí. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných Ing. Davidem Millichem, Dolní Sloupnice 101, 565 53 Dolní Sloupnice, ČKAIT 0701295. Předmětem PD je modernizace výtahů včetně souvisejících investic, kterými jsou zřízení strojovny dieselagregátu a jeho osazení, rekonstrukce elektroinstalace v potřebném rozsahu, provedení slaboproudých rozvodů v části budovy. Výtahy budou nově evakuační. Z důvodu požární bezpečnosti budou stávající chodby přečleněny a vznikne chráněna úniková cesta. Částečně se změní dispozice vedlejšího vstupu do objektu a budou upraveny venkovní zpevněné plochy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 932 710 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ústí nad Orlicí
 • IČO: 00279676
 • Poštovní adresa:
  Sychrova 16
  56201 Ústí nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059829

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky