Veřejná zakázka: Oprava zpevněných ploch - tenisový areál

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 546
Systémové číslo VZ: P18V00000019
Datum zahájení: 22.03.2018
Nabídku podat do: 04.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava zpevněných ploch - tenisový areál
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající komunikace v areálu tenisových kurtů ve městě Ústí nad Orlicí. Nová komunikace je navržena tak, aby kopírovala niveletu původní zpevněné plochy. Jedná se o komunikaci s proměnnou šířkou, základní šířka je 3,75 m. Plochy jsou vymezeny stávajícím stavem. V místě stávající dlážděné terasy bude nově vybudována nájezdová rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu. Terasa bude nově vydlážděná zámkovou dlažbou a po obvodu budou osazeny betonové palisády.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 865 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ústí nad Orlicí
 • IČO: 00279676
 • Poštovní adresa:
  Sychrova 16
  56201 Ústí nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059829

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky