Veřejná zakázka: Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 621
Systémové číslo: P20V00000024
Datum zahájení: 17.07.2020
Nabídku podat do: 17.08.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem investičního záměru provozovatele vodohospodářské infastruktury města Ústí nad Orlicí je vybudování nové gravitační splaškové stoky, vedené v projektové dokumentaci pod pracovním názvem „S“. Navržená stoka bude napojena na stávající kanalizaci v ulici Lanškrounská v městské části Hylváty. Navržená splašková kanalizace bude sloužit k odkanalizování nově vyčleněného rozvojového území pro budoucí výstavbu, která se nachází u křižovatky na obec Knapovec v městské části Hylváty města Ústí nad Orlicí a budoucího odkanalizování místní části Knapovec.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o.
 • IČO: 25945793
 • Poštovní adresa:
  Královéhradecká 1566
  56201 Ústí nad Orlicí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy