Veřejná zakázka: PLYNOVÁ KOTELNA PRO BD NA PLÁNI č. p. 1347, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 610
Systémové číslo: P20V00000013
Datum zahájení: 15.04.2020
Nabídku podat do: 06.05.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PLYNOVÁ KOTELNA PRO BD NA PLÁNI č. p. 1347, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je kompletní provedení díla: “Plynová kotelna pro BD Na Pláni č. p. 1347, Ústí nad Orlicí“, provedené dle předané projektové dokumentace vypracované Jiřím Kamenickým, Na Špici 211, Dlouhá Třebová a PK Žižkov v Ústí nad Orlicí v březnu 2020. Výše uvedená projektová dokumentace včetně výkazu výměr je součástí této zadávací dokumentace.
Technické podmínky stavby jsou uvedeny a stanoveny v projektové dokumentaci, která bude podáním nabídky odsouhlasena budoucím zhotovitelem. Zhotovitel se budoucím uzavřením smlouvy o dílo zavazuje provést pro objednatele na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stanovené projektovou dokumentací včetně všech nutných dodávek.
Rozsah dodávky stavby (díla) je jednoznačně stanoven specifikací stavby, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o.
 • IČO: 25945793
 • Poštovní adresa:
  Královéhradecká 1566
  56201 Ústí nad Orlicí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky