Veřejná zakázka: Obnova vodovodu v ulici Korábova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 653
Systémové číslo: P21V00000018
Datum zahájení: 27.04.2021
Nabídku podat do: 01.06.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodu v ulici Korábova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této výzvy k podání nabídky je rekonstrukce a výstavba hlavního úseku rozváděcího vodovodního řadu v ulici Korábova, včetně výstavby odbočných, rozvodných řadů do ulice Na Štěpnici a do ulice Aloise Blažka. Řady budou umístěny převážně v místních obslužných komunikacích. Navrtávací pasy pro vodovodní přípojky budou umístěné v zelených pásech a v komunikacích pro pěší.
Stavba obnovy hlavního rozváděcího řadu bude započata ve středu křižovatky ulic Polská a J. Korába u č. p. 744, který pak bude zakončen v křižovatce ulic Mazánkova a J. Korába u rodinného domu č. p. 413, ve městě Ústí nad Orlicí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o.
 • IČO: 25945793
 • Poštovní adresa:
  Královéhradecká 1566
  56201 Ústí nad Orlicí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy