Veřejná zakázka: Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce komunikace vč. chodníků v ul. J. a J. Kovářů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 686
Systémové číslo: P22V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-009235
Datum zahájení: 08.03.2022
Nabídku podat do: 12.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce komunikace vč. chodníků v ul. J. a J. Kovářů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí a přeložkou vodovodního řadu s označením „SO1-VODOVOD DN250 “ a „SO2-VODOVOD DN125“ umístěných podélně v ulici J. a J. Kovářů (dále také Bří. Kovářů) od č. p. 951, po křižovatku s ulicí Heranova k č. p. 1232.
Na tyto práce budou navazovat související přípravné stavební práce pro obnovu komunikace - dokončení zásypů, hutnění a příprava podkladních vrstev skladby komunikace v místech dotčených rekonstrukcí vodovodu, které budou pokračovat rekonstrukcí ulice Jana a Josefa Kovářů. Souběžně bude provedena rekonstrukce přilehlé ulice Zeinerovy a části ulice Chodské po křižovatku s ulicí Družstevní.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 39 892 646 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: TEPVOS, spol. s r.o.
 • IČO: 25945793
 • Poštovní adresa:
  Královéhradecká 1566
  56201 Ústí nad Orlicí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muuo.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky